Avís legal

El contingut del present lloc web és propietat de EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts excepte autorització per escrit de la societat. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense autorització de EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. serà una infracció que es perseguirà conforme a la legislació vigent.

EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. rebutja la responsabilitat derivada del mal ús dels continguts, del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest i no adquireix responsabilitat alguna per la infracció que l'usuari pugui efectuar de tals drets protegits, així com els que abastin els drets protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, Llei sobre la Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, Llei de Marques, Llei General de Publicitat, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Estatal o Autonòmica), Llei de Competència Deslleial i Llei de Condicions Generals de Contractació, entre unes altres. L'anteriorment exposat té caràcter enunciatiu, però no limitatiu, per la qual cosa EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. perseguirà, fins i tot acudint a les Autoritats de l'Estat, qualsevol actuació il·legal o infracció dels seus drets i/o de les persones i entitats amb drets protegits.

La informació, imatges, textos, documents i qualsevol altre contingut situat en la web podrà ser consultada únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant del nostre lloc web. EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. es reserva el dret de restringir l'accés a la seva xarxa o als seus continguts i pot modificar els termes i condicions d'ús del lloc web en qualsevol moment i sense previ avís. Els navegants/visitants del lloc web són responsables de revisar els continguts d'aquest Avís Legal per determinar els termes i condicions d'ús del mateix.

EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. o no publicada en el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços amb les pàgines web de EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. Així mateix, queda exclosa la responsabilitat pels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics.

Amb la finalitat d'agilitar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, aquest lloc web podrà utilitzar "cookies" i fitxers de registre. Les "cookies" són codis que el servidor introdueix en el disc dur de l'ordinador per identificar a l'usuari. Les "cookies" s'associen únicament amb un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l'usuari. Si l'usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una "cookie", ha de configurar el seu navegador per no rebre-les. En tal cas, no obstant això, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis de EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. pot disminuir. Els fitxers de registre són el registre històric de tot el que succeeix en un lloc web: entrada i sortida d'usuaris, adreça IP, lloc web del que provenen, dates, país, etc. EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. pot analitzar aquesta informació per conèixer l'afluència de tràfic al portal, els continguts més visitats i les principals rutes de navegació, tot això amb l'objectiu d'adequar els continguts del portal a les expectatives dels usuaris que ens visiten.

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 les dades Personals recollits per EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. a través de formularis, correu electrònic o un altre mitjà anàleg, seran objecte d'un tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats de caràcter personal dels quals EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. serà titular i responsable. Amb aquest objecte, EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. posarà a la disposició dels usuaris els recursos tècnics adequats perquè prestin de forma inequívoca el seu consentiment, i perquè, de forma prèvia a la prestació del consentiment, pugui accedir a la nostra política de protecció de dades. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les dades de caràcter personal són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, tret que s'indiqui una altra cosa.

La incorporació al fitxer i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'Usuari decideixi subscriure's o donar-se d'alta, l'adequació del contingut íntegre del portal a les preferències dels usuaris, el disseny de qualsevol nou element que configuri el portal i l'enviament d'actualitzacions dels serveis. EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L. haurà d'obtenir el previ consentiment inequívoc dels Usuaris per efectuar tractaments de les seves dades amb finalitats diferents a les esmentades amb anterioritat.

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició a les dades personals, l'usuari podrà dirigir-se a EXCAVACIONS JUVANTENY, S.L.., NIF B58562075 , Sant Llorenç, 1, 08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona, Espanya. Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Excavacions juvantenyTREBALL CONSTANT, PROFESSIONAL I DE PROXIMITAT

Situacio

C. Sant Llorenç, 1
08980 S. Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel. 936 66 24 67
juvanteny@juvanteny.es

24 hores

Retirada de neu

Retirada de restes vegetals arrossegats en cas d'inundació

Fer tallafocs en cas d'incendis

Activitat

Els serveis que ofereix
l'empresa està en el món
de la construcció, excavació i transport.